Kind (13) getaserd door politie Amersfoort

Het bericht van de Amersfoortse politie die een 13 jarig kind te lijf ging met een taserpistool, roept bij ons veel vragen op. Is dit wel de juiste manier is om met kinderen om te gaan die een psychische kwetsbaarheid hebben?

Was het kind agressief? Of stond hij daar sprakeloos en verstijfd van angst? Hij had een mes in zijn hand, maar wou hij iemand verwonden, of voelde hij zich ernstig bedreigd en gaf dat mes hem een stukje houvast? Wat ons opvalt is dat de jongen zo hard in het mes kneep dat zijn knokkels wit werden. We vermoeden dat het kind doodsbang was, zoals gebruikelijk is bij mensen met acute zorgnood. Hij zal dus niet aanvallen zolang hij niet geprovoceerd wordt.

Met 3 man sterk, een schild, politiehond, taserpistool en geweer had de politie voldoende mogelijkheden zich te verdedigen tegen de dertienjarige. We gaan er vanuit dat de politie, voor haar eigen veiligheid, voldoende afstand bewaarde tot de jongen en genoeg tijd zou hebben om in te grijpen als dat echt nodig was. De situatie was op dat moment onder controle. De politie had dus het gesprek aan kunnen gaan. Om rust te creëren, een luisterend oor te bieden en zijn angst weg te nemen. In plaats daarvan schreeuwde de politie herhaaldelijk tegen het doodsbange kind om zijn mes weg te leggen. Het enige dat hem nog een beetje veiligheid bood. Toen de jongen besloot weg te gaan, kreeg hij stroomstoten en is hij overmeesterd.

Hoe traumatisch is dit voor het kind geweest? Staat de politie wel stil bij het psychisch letsel dat ze hiermee aangericht hebben? Hij is overgebracht naar een voor hem onbekende locatie, alwaar hij vermoedelijk ‘rustgevende’ medicatie krijgt. Of hij ook de rust en veiligheid krijgt waar hij om vroeg, betwijfelen we.

We zijn blij dat de kinderrechtenorganisatie Defence for Children zich inmiddels uitgesproken heeft tegen deze aanpak. We hopen dat meer organisaties hun voorbeeld volgen en dat de politie onderzoekt hoe ze dit soort escalatie in de toekomst kunnen voorkomen.

Mad Pride Rotterdam 25-7-2017

Aanstaande dinsdag 25 juli 2017, MadPride Rotterdam

in samenwerking met het Huis der Zotheid, ViaKunst

en de vereniging BelevingsWereld.

 

Programma

10.00-11.30u / ontbijt voor 10 bij het huis der Zotheid.

12.00u -13.00 / lunch voor 10 bij inloop stichting Corridor Rotterdam, de Uitdaging.

13.30u-13.45u / kennismaking met BasisBeraad Rotterdam, klantenbelangen.

14.00u-16.00u / filmvertoning en dialoog naar aanleiding van CrazyWise, documentaire.

https://www.facebook.com/events/578375819217654/

17 juli 2017

Wij hebben op de eerste MPdag een idee in de schoenen geschoven gekregen; mobiele MP acties en evenementen- in diverse samenwerkingsverbanden.
 Zo hebben we inmiddels contact gelegd met de Brouwerij, Stichting BAB, Gezonde Geest ggz2.0, Enik recovery college, Belevingswereld en Doetank Peer.

De eerste evenementen, die uit een dergelijke samenwerking zijn voortgekomen zijn: 

25-7-17 ism Belevingswereld 

en 17-9-17 ism Doetankpeer

Kijk op onze Facebook-pagina voor meer info...

29 maart 2017

De eerste Nederlandse Mad Pride dag, 27 mei in Utrecht, heeft inmiddels de volgende workshops en activiteiten:

  • theater van de Onderdrukten;
  • workshop Open Dialogue;
  • associatieve woordkunst;
  • buttons en t-shirts maken;
  • een band die we nog ff geheim houden..
  • En er komt nog méér..

Om de dag gratis toegankelijk te maken, zijn we nog op zoek naar donaties of organisaties die een deel van het programma willen sponsoren.

De brieven van Mad Pride aan de Tweede Kamer en Eerste Kamer en van Tekeer tegen de isoleer hebben er mogelijk aan bijgedragen dat de wet Verplichte GGz niet zonder slag of stoot aangenomen zal worden door de 1e kamer. Een commissie gaat zich er eerst over buigen:

De commissies besluiten op dinsdagochtend 16 mei 2017 enkele deskundigen uit te nodigen voor een gesprek over de samenhang tussen en de uitvoerbaarheid van de Wet verplichte ggz, de Wet zorg en dwang en de Wet forensische zorg. Het conceptprogramma en de conceptbrief worden op 4 april 2017 ter bespreking geagendeerd.

Daarnaast strijden we verder tegen de huidige BOPZ die eveneens tegen mensenrechten indruist.

7 februari 2017

Een update van onze bezigheden:

We zijn contact aan het leggen met Mad Pride organisaties in (in eerste instantie) de engelstalige landen.
Volgende maand gaan we verder met het voorbereiden van de eerste Mad Pride dag, die 27 mei in Utrecht zal zijn.
De verkiezingen en de wetsvoorstellen omtrent “verwarde personen” houden ons dezer dagen ook bezig, en samen met een paar andere organisaties werken we aan een brief aan de (kandidaat) kamerleden.

Op facebook hebben we inmiddels meer dan 250 volgers.

We kunnen altijd meer hulp gebruiken. Als je geïnteresseerd bent om een steentje bij te dragen, neem dan contact met ons op (via Facebook of via de mail: info[at]madpride.nl)